Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja toimikaudet on rajattu siten, että sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kahdesti peräkkäin.

Puheenjohtaja                             

Anni-Mari Syväniemi

Varapuheenjohtaja

Arja Elina Laine

Jäsenet                                           

Mirja Hellstedt
Kaisa Junikka
Sirpa Koppinen-Lindström
Maileen Korosuo
Henriikka Mattila
Stana Porvali
Anna Vuorenmaa

Yhdistyksen sihteeri        

Arja Porvali