REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Juustopöytä ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Juustopöytä ry
Verkkosivut: www.juustopoyta.fi
Sähköposti: info@juustopoyta.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Juustopöytä ry:n sihteeri
Osoite: Juustopoytä ry, c/o Arja Porvali, Turvetie 13, 01730 Vantaa
Puhelinnumero: 040 868 4039 (Arja Porvali)
Sähköposti: sihteeri@juustopoyta.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän jäsentilaisuuksien järjestämiseen, jäsenetu- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen.  Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Jäsenet saavat ajankohtaista viestintää ensisijaisesti sähköpostitse. Jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu, jäsenrekisterin tietoja käytetään tavallisiin kirjepostituksiin.

Juustopöytä ry käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan, niin haluttaessa, kerätä, päivittää ja täydentää väestörekisterin osoitepäivityspalvelusta tai vastaavista rekistereistä.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (jäsentilaisuuksiin osallistumistiedot yms.)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Jäsentietoja voidaan päivittää myös väestörekisterin tai muun vastaavan rekisterin kautta.

6 Tietojen luovuttaminen

Juustopöytä ry ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin antaa kolmannelle osapuolelle jäsentilaisuuksien järjestämistä varten (esim. tietoja ruoka-ainerajoitteista ravintolalle tai auton rekisterinumero pysäköinnin palveluntarjoajalle).

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Paperilla olevat tiedot säilytetään yhdistyksen sihteerin tähän tarkoitukseen parhaaksi katsomalla tavalla.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Juustopöytä ry:n omistaman tietokoneen sisäisellä tai ulkoisella kovalevyllä. Tietokone on suojattu käyttäjätunnuksella sekä asianmukaisella tietoturvaohjelmistolla. Kovalevyä säilytetään yhdistyksen sihteerin tähän tarkoitukseen parhaaksi katsomassa paikassa. Juustopöytä ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle rekisterinpitäjälle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

***
Päivitetty 9.2.2018 (kohdat 2, 2.1, 3 ja 6)