Artikkelit

Jäsentiedote 2/21: Vuosikokous 24.3.2021

Juustopöytä ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti Teams-yhteyden avulla keskiviikkona 24.3.2021. Kokoukseen osallistui 55 yhdistyksen jäsentä.

Vuosikokoustilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Seija Kurunmäki, joka toivotti kaikki tervetulleeksi. Varsinaisen sääntömääräisen kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Anni-Mari Syväniemi, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hanne Grönlund ja Timo Karhu. Vuosikokouksen sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Arja Porvali.

Vuosikokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä sen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Seija Kurunmäki esitteli vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen. Hän totesi tilikauden olevan ylijäämäinen 382,42 €.

Vuosikokouksen ja yhdistyksen sihteeri esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajana toiminut Lea Lastikka toiminnantarkastajien lausunnon. Vuosikokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vuosikokouksen ja yhdistyksen sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2021, yhdistyksen puheenjohtaja tulo- ja menoarvion sekä hallituksen esityksen jäsenmaksun pitämisestä ennallaan eli 37 eurossa. Kaikki esitykset hyväksyttiin.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Seija Kurunmäki. Hallituksessa jatkavat myös Mari Hanhiniemi, Nina Peltola ja Reetta Suokas.

Uusina hallituksenjäseninä aloittavat Aulikki Akaan-Penttilä, Kaisa Härmälä, Marika Ingman, Outi Kolattu-Tolvi ja Eeva-Liisa Virkkunen.

Toiminnantarkastajina jatkavat Lea Lastikka ja Maininki Mettälä ja varatoiminnantarkastajina Liisa Iisalo ja Hanne Grönlund.

Merkittävin päätös saatiin aikaan hallituksen esityksestä Juustopöytä ry:n uusiksi säännöiksi. Voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntömuutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen ensimmäisen kerran 27.8.2020 vuosikokouksessa ja nyt vuosikokous hyväksyi yksimielisesti 2. käsittelyssä olleet uudet säännöt.

Yhdistyksen uudeksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin yhdistyksen kunniajäsen Paula Kokkonen ja uudeksi kunniajäseneksi yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Arja Porvali.

Vuosikokouksen lopuksi esiteltiin vuonna 2020 hyväksytyt uudet jäsenet (7).

Kiitos osallistujille!

***
4.5.2021 Seppo Porvali: Poistettu sivun alaosasta ylimääräinen tyhjä laatikko

KUTSU: Vuosikokous 24.3.2021

Juustopöytä ry:n sääntömääräinen vuosikokous ke 24.3.2021 klo 18.00

Juustopöytä ry:n vuosikokous järjestetään koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti Teams-yhteyden avulla keskiviikkona 24.3.2021 alkaen klo 18.00.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 pykälässä ilmoitetut asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
 8. valitaan erovuorossa olevien tilalle hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 9. valitaan tarvittaessa kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
  hallituksen esitys Juustopöytä ry:n uusiksi säännöiksi (2. käsittely)
  – hallituksen esitys kunniapuheenjohtajaksi ja uudeksi kunniajäseneksi
 11. esitellään toimintakauden aikana hyväksytyt uudet jäsenet.

Jos sinulla on mahdollisia vuosikokoukseen liittyviä asioita, voit 17.3.2021 mennessä lähettää ne etukäteen ilmoittautumislomakkeella tai soittamalla yhdistyksen sihteerille / Arja Porvali, p. 040 868 4039. 

ILMOITTAUTUMISET
Kokoukseen ilmoittaudutaan Juustopöydän kotisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään 17.3.2021.

Ilmoittautujalle lähetetään ilmoittautumislomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen kokousmateriaali ja linkki kokoukseen sähköpostiosoitteesta stana.porvali@maakuntientilakeskus.fi.

OSALLISTUMINEN TEAMS-VUOSIKOKOUKSEEN
Jäseniltä osallistuminen vaatii vain toimivan nettiyhteyden. Lisätietoja ja ohjeita Teams-osallistumiseen >.

Jokainen kirjautuu kokoukseen omalla nimellään tai ennakkoon ilmoittamansa valtuutetun nimellä.

Suosittelemme mykistämään mikrofonin ja sulkemaan kameran; näin varmistamme, että etäkokouksen esitys näkyy kaikille parhaalla mahdollisella tavalla.

Kysymyksiä voi esittää chat-palstalla tai nostamalla käden virtuaalisesti ja odottamalla sopivaa puheenvuoroa. Huomioithan, ettei esittäjä näe chat-palstaa eikä kädennostoja, joten niiden huomioiminen on kaikkien osallistujien vastuulla. Jos pyydät puheenvuoroa kättä nostamalla, muistathan myös laskea käden puheenvuorosi jälkeen.

Mahdollisissa äänestyksissä käytetään kädennostoa. Ääntenlaskijat laskevat yhden vaihtoehdon äänet kerrallaan, joten muistathan äänestyksen päätyttyä laskea kätesi. Huomioithan, että äänestys on julkinen.

Lisätietietoja yhdistysten kokousten järjestämisestä etäyhteyksin koronapandemian aikaan

Väliaikaisen lain mukaan yhdistykset voivat järjestää kokouksensa etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä 3.10.2020-30.6.2021, vaikka sitä ei ole sallittu yhteisön säännöissä.

Yhdistyksen hallitus voi myös väliaikaisen lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määräpäivä on enintään 2 viikkoa ennen kokousta (Juustopöytä ry:llä seitsemän päivää ennen kokouspäivää).

Väliaikaisessa laissa ei sallita kokousten lykkäämistä yli yhteisön sääntöihin perustuvan määräajan yli.

***
4.5.2021 Seppo Porvali; palautettu alkuperäinen kutsu

23.2.2021 Stana Porvali: lisätty etäyhteystiedot
21.1.2021 Stana Porvali
Kuva: pixabay.com