KUTSU: Vuosikokous 24.3.2021

Juustopöytä ry:n sääntömääräinen vuosikokous ke 24.3.2021 klo 18.00

Juustopöytä ry:n vuosikokous järjestetään koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti Teams-yhteyden avulla keskiviikkona 24.3.2021 alkaen klo 18.00.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 pykälässä ilmoitetut asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
 8. valitaan erovuorossa olevien tilalle hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 9. valitaan tarvittaessa kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
  hallituksen esitys Juustopöytä ry:n uusiksi säännöiksi (2. käsittely)
  – hallituksen esitys kunniapuheenjohtajaksi ja uudeksi kunniajäseneksi
 11. esitellään toimintakauden aikana hyväksytyt uudet jäsenet.

Jos sinulla on mahdollisia vuosikokoukseen liittyviä asioita, voit 17.3.2021 mennessä lähettää ne etukäteen ilmoittautumislomakkeella tai soittamalla yhdistyksen sihteerille / Arja Porvali, p. 040 868 4039. 

ILMOITTAUTUMISET
Kokoukseen ilmoittaudutaan Juustopöydän kotisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään 17.3.2021.

Ilmoittautujalle lähetetään ilmoittautumislomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen kokousmateriaali ja linkki kokoukseen sähköpostiosoitteesta stana.porvali@maakuntientilakeskus.fi.

OSALLISTUMINEN TEAMS-VUOSIKOKOUKSEEN
Jäseniltä osallistuminen vaatii vain toimivan nettiyhteyden. Lisätietoja ja ohjeita Teams-osallistumiseen >.

Jokainen kirjautuu kokoukseen omalla nimellään tai ennakkoon ilmoittamansa valtuutetun nimellä.

Suosittelemme mykistämään mikrofonin ja sulkemaan kameran; näin varmistamme, että etäkokouksen esitys näkyy kaikille parhaalla mahdollisella tavalla.

Kysymyksiä voi esittää chat-palstalla tai nostamalla käden virtuaalisesti ja odottamalla sopivaa puheenvuoroa. Huomioithan, ettei esittäjä näe chat-palstaa eikä kädennostoja, joten niiden huomioiminen on kaikkien osallistujien vastuulla. Jos pyydät puheenvuoroa kättä nostamalla, muistathan myös laskea käden puheenvuorosi jälkeen.

Mahdollisissa äänestyksissä käytetään kädennostoa. Ääntenlaskijat laskevat yhden vaihtoehdon äänet kerrallaan, joten muistathan äänestyksen päätyttyä laskea kätesi. Huomioithan, että äänestys on julkinen.

Lisätietietoja yhdistysten kokousten järjestämisestä etäyhteyksin koronapandemian aikaan

Väliaikaisen lain mukaan yhdistykset voivat järjestää kokouksensa etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä 3.10.2020-30.6.2021, vaikka sitä ei ole sallittu yhteisön säännöissä.

Yhdistyksen hallitus voi myös väliaikaisen lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määräpäivä on enintään 2 viikkoa ennen kokousta (Juustopöytä ry:llä seitsemän päivää ennen kokouspäivää).

Väliaikaisessa laissa ei sallita kokousten lykkäämistä yli yhteisön sääntöihin perustuvan määräajan yli.

***
4.5.2021 Seppo Porvali; palautettu alkuperäinen kutsu

23.2.2021 Stana Porvali: lisätty etäyhteystiedot
21.1.2021 Stana Porvali
Kuva: pixabay.com