KUTSU: Vuosikokous 16.3.2020 MTK:lla

Juustopöytä ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 16.3.2020 noin klo 17.00 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitossa (MTK), Simonkatu 6, 00100 Helsinki (ilmoittautuminen alakerrassa).

Ennen kokouksen alkua MTK:n maitoasiamies Marjukka Manninen kertoo, mitä maidolle ja maitovalmisteille kuuluu.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälässä mainitut asiat (ks. alla) sekä hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi >.

MTK tarjoaa Juustopöydän väelle pullakahvit, joten tarjoilujen mitoituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään ma 9.3.2020 ilmoittautumislomakkeella >.

Tervetuloa!


Juustopöytä ry:n 2020 vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan erovuorossa olevien tilalle hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  – valitaan uusi hallituksen jäsen kesken kautta eronneen tilalle
 9. Valitaan tarvittaessa kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  – päätetään hallituksen esityksestä yhdistyksen uusiksi säännöiksi
 11. Esitellään toimintakauden aikana hyväksytyt uudet jäsenet

***
10.2.2020 Stana Porvali