KUTSU: Vuosikokous 16.3.2020 MTK:lla – PERUTTU

13.3.2020 klo 12: Vuosikokous siirtyy myöhempään ajankohtaan >

Juustopöytä ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 16.3.2020 noin klo 17.00 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitossa (MTK), Simonkatu 6, 00100 Helsinki (ilmoittautuminen alakerrassa).

Ennen kokouksen alkua MTK:n maitoasiamies Marjukka Manninen kertoo, mitä maidolle ja maitovalmisteille kuuluu.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälässä mainitut asiat (ks. alla) sekä hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi >.

MTK tarjoaa Juustopöydän väelle pullakahvit, joten tarjoilujen mitoituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään ma 9.3.2020 ilmoittautumislomakkeella >.

Tervetuloa!


Juustopöytä ry:n 2020 vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan erovuorossa olevien tilalle hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  – valitaan uusi hallituksen jäsen kesken kautta eronneen tilalle
 9. Valitaan tarvittaessa kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  – päätetään hallituksen esityksestä yhdistyksen uusiksi säännöiksi
 11. Esitellään toimintakauden aikana hyväksytyt uudet jäsenet

Juustopöytä ry:n 2020 vuosikokousmateriaalit

Kaikille 9.3.2020 mennessä vuosikokoukseen ilmoittautuneille Juustopöytä ry:n jäsenille lähetetään sähköpostitse linkki ja salasana sivulle, jossa vuosikokousmateriaalit on julkaistu.

Halukkaat voivat printata haluamansa materiaalit mukaansa vuosikokoukseen. Yhdistys ei enää printtaa materiaaleja kokousosallistujille.

***
10.2.2020 Stana Porvali

7.3.2020 Stana Porvali: lisätty tieto vuosikokousmateriaaleista