Juustopöytä ry ottaa käyttöön digitaalisen jäsenrekisterin


Juustopöydän hallitus on päättänyt ottaa käyttöön FloMembers-jäsenrekisterin. Se on palveluntarjoaja Flo Apps Oy:n ylläpitämä 100% tietoturvallinen yhdistyksille suunnattu palvelu. Se on monien yhdistysten käytössä oleva hallintoa helpottava ja jäsenten palvelua parantava järjestelmä. Sen tavoite on tehostaa Juustopöydän hallinnon toimintaa ja antaa meille enemmän aikaa kohtaamisten ja juustoisten elämysten tuottamiseen jäsenillemme.

Palvelun valinnan tärkeä peruste on, että FloMembers-rekisterissä on täysimittaisesti huomioitu vuonna 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset:
1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.

Mitä sinun pitää tehdä?

  1. Ei mitään, jos Juustopöydän jäsenenä hyväksyt sen, että Juustopöytä ry:n hallussa olevat jäsentietosi siirretään FloMembers-jäsenrekisteriin.
  2. Jos epäröit ja haluat lisätietoja järjestelmästä, ota yhteys puheenjohtaja Seija Kurunmäkeen (0400-460894) tai sihteeri Arja Porvaliin (040-868 4039). Voit ottaa yhteyden myös suoraan palvelun tuottajaan:
    Virve Angerman, Flo Apps Oy, Puh. 044-208 3470
    Ota yhteys 1.6. mennessä. Etsimme ratkaisut.

Mitä seuraavaksi?

  1. Kun jäsenistön hyväksyntä (1 tai 2) tietojen siirtoon on saatu, toimitamme Juustopöytä ry:n jäsenrekisterin FloMembers-järjestelmän ylläpitoon.
  2. FloMembers-kouluttajat opastavat hallituksen vastuuhenkilöitä hyödyntämään järjestelmää niin, että järjestettävien tapahtumien hallinnointi pystytään tekemään hajautetusti sen avulla.
  3. Luomme Juustopöytä ry:n nettisivuille osion: Jäsensivut. Sinne keskitämme jäsentemme erityispalvelut ja mm. ilmoittautumisen tapahtumiin.
  4. Kun rekisteri on avattu, lähetämme kullekin jäsenelle oman tunnuksen, jonka avulla voi käydä tarkistamassa omat tietonsa rekisterissä milloin tahansa. Samalla tunnuksella pääsee myös nettisivujen jäsenosioon. 

Järjestelmä otetaan käyttöön syyskesän 2021 aikana. Tavoite on, että pystymme vuonna 2022 täysimittaisesti hyödyntämään järjestelmän tuomia mahdollisuuksia. Ne palvelut, joihin järjestelmä ei tuo apuja eikä helpotusta, pidämme entisellään. Huolehdimme siitä, että jokainen jäsen pystyy ilmoittautumaan tapahtumiin myös muita kanavia käyttäen.

Artikkelikuva: Unsplash