Jäsentiedote 2/21: Vuosikokous 24.3.2021

Juustopöytä ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti Teams-yhteyden avulla keskiviikkona 24.3.2021. Kokoukseen osallistui 55 yhdistyksen jäsentä.

Vuosikokoustilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Seija Kurunmäki, joka toivotti kaikki tervetulleeksi. Varsinaisen sääntömääräisen kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Anni-Mari Syväniemi, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hanne Grönlund ja Timo Karhu. Vuosikokouksen sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Arja Porvali.

Vuosikokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä sen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Seija Kurunmäki esitteli vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen. Hän totesi tilikauden olevan ylijäämäinen 382,42 €.

Vuosikokouksen ja yhdistyksen sihteeri esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajana toiminut Lea Lastikka toiminnantarkastajien lausunnon. Vuosikokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vuosikokouksen ja yhdistyksen sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2021, yhdistyksen puheenjohtaja tulo- ja menoarvion sekä hallituksen esityksen jäsenmaksun pitämisestä ennallaan eli 37 eurossa. Kaikki esitykset hyväksyttiin.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Seija Kurunmäki. Hallituksessa jatkavat myös Mari Hanhiniemi, Nina Peltola ja Reetta Suokas.

Uusina hallituksenjäseninä aloittavat Aulikki Akaan-Penttilä, Kaisa Härmälä, Marika Ingman, Outi Kolattu-Tolvi ja Eeva-Liisa Virkkunen.

Toiminnantarkastajina jatkavat Lea Lastikka ja Maininki Mettälä ja varatoiminnantarkastajina Liisa Iisalo ja Hanne Grönlund.

Merkittävin päätös saatiin aikaan hallituksen esityksestä Juustopöytä ry:n uusiksi säännöiksi. Voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntömuutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen ensimmäisen kerran 27.8.2020 vuosikokouksessa ja nyt vuosikokous hyväksyi yksimielisesti 2. käsittelyssä olleet uudet säännöt.

Yhdistyksen uudeksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin yhdistyksen kunniajäsen Paula Kokkonen ja uudeksi kunniajäseneksi yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Arja Porvali.

Vuosikokouksen lopuksi esiteltiin vuonna 2020 hyväksytyt uudet jäsenet (7).

Kiitos osallistujille!

***
4.5.2021 Seppo Porvali: Poistettu sivun alaosasta ylimääräinen tyhjä laatikko