Yhdistys

JUUSTOPÖYTÄ RY

Juustopöytä ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä juustojen ja juustonvalmistuksen tuntemusta, kehittää juustokulttuuria Suomessa ja selvittää juustojen osuutta terveellisessä ravitsemuksessa.

Tarkoitustaan Juustopöytä toteuttaa järjestämällä juustokulttuuria edistäviä tilaisuuksia sekä välittämällä alaa käsittelevää tietoa. Yhdistys jakaa myös vuosittain Kultainen Juustohöylä -palkinnon.

Juustopöytä ry:n toiminnan kulmakivet

  • juustotietämyksen edistäminen
  • samanhenkisten yhdistyksen jäsenien verkostoituminen
  • ruokakulttuurin edistäminen, kuten Helsingin yliopiston ruokaprofessuurin tukeminen
  • juuston monipuolisen käytön edistäminen
  • koulutuksen, seminaarien ja opintoretkien järjestäminen
  • tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen juuston ympärille

Kaikki tämä jäsenistön vilpittömästä rakkaudesta sekä suomalaiseen että kansainväliseen juustokulttuuriin!

Vastaa