Kutsu

Kutsu: Juustot ja olut Stadin Panimossa 26.4.2018

  Stadin Panimo – se stadilainen pienpanimo Sta­din Panimo on 1990-luvun lop­pu­puo­lella perus­tettu hel­sin­ki­läi­nen kokeellinen mik­ro­pa­nimo. Se tun­ne­taan­ par­hai­ten kokeel­li­sista, mauk­kaan mal­tai­sista ja run­saasti aro­mi­hu­ma­loi­duista erikoisoluista. Panimon oluet poik­kea­vat val­ta­vir­rasta, […]