Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja toimikaudet on rajattu siten, että sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kahdesti peräkkäin.

Puheenjohtaja                             

Anni-Mari Syväniemi

Varapuheenjohtaja

Sanna Autio

Jäsenet                                           

Kirsi Erme
Mirja Hellstedt
Kaisa Junikka
Leena Korkalainen
Maileen Korosuo
Arja Elina Laine
Annamari Lammi

Yhdistyksen sihteeri        

Arja Porvali